»TYLOZOL

TYLOZOL

TYLOZOL

Ürün Kodu :

Tylosin:

• Makrolid grubuna aittir.

Strep. fradie kültürlerinden elde edilmiştir.

Bakteriyostatik etkili bir antibakteriyeldir. Bakteri ribozomunun 50 S alt birimine bağlanarak protein sentezini

engeller.

• Kas içi enjeksiyonundan sonra hızlıca emilip, 1-2 saat sonra konsantrasyonu maksimuma ulaşır.

12 saat süreli aktivite sağlar.

Lipofiliktir, akciğerlere, bağırsak dokularında ve sütte çok iyi dağılır.

• Genellikle safra yoluyla atılır.

• Başlıca gram pozitif bakterilere etkilidir, Aşağıda sıralanan duyarlı bakterilere karşı etkilidir:

Tylosin 200mg/mL

Streptococcus Erysipelothrix Pasteurella

Bacillus Campylobacter Heamophilus

Staphylococcus Spirochaetes Chlamydia

Corynebacterium Mycoplasma Mannheimia

Clostridium Fusiformis

Farmakolojik dozu: 10 mg/kg canlı ağırlık/gündür

Pratik dozu: 1 mL/20 kg canlı ağırlık/gündür.

Sığır, koyun ve keçilerde sadece im yoldan 5 gün (*iyileşme tablosu gözlemlenmeli — 3 gün) süresince

uygulanır.

• Bir enjeksiyon bölgesine sığırlarda 10 mL’den, koyun ve keçilerde 5 mL ’den fazla uygulamayınız.

• Gebe hayvanlarda kullanılabilir.

KALINTI SÜRESİ

Sığır, koyun ve keçi: Et: 28 gün, Süt: 4 gün (8 sağım)

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50 mL ve 100 mL

Ürün Katalogu Sipariş Ver