»ZOFLOR

ZOFLOR

ZOFLOR

Ürün Kodu :

Florfenikol:

• Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir

• Ribozomal seviyede protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir.

*** Sığır ve koyunlarda, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni’ye karşı in

vitro olarak bakterisidal etkili olduğu görülmüştür.

• Biyoyararlanımı yüksektir (Yaklaşık %90)

UYGULAMA YOLU VE MİKTARI

Sığır:

Kas içi uygulamalarda (Tedavi amaçlı);

Farmakolojik doz: 20 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

Pratik doz: 1 mL/15 kg canlı ağırlık/gündür. *iki doz 48 saat arayla uygulanır

Deri altı uygulamalarda (Tedavi ve koruyucu amaçlı);

Farmakolojik doz: 40 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

Pratik doz: 2 mL/15 kg canlı ağırlık/gündür. *tek doz olarak uygulanır

***Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır!!!

* Bir enjeksiyon bölgesine sığırlarda 10 mL’den fazla uygulamayınız.

Koyun:

Kas içi uygulama;

Farmakolojik doz: 20 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

Pratik doz: 1 mL/15 kg canlı ağırlık/gündür. *3 gün boyunca günlük olarak uygulanır

• Bir enjeksiyon bölgesine, koyunlarda 4 mL ’den fazla uygulamayınız.

KALINTI SÜRESİ

Sığır: Et: 30 gün (kas içi) , 44 gün (deri altı)

Koyun: Et: 39 gün

*Sütte kalıntı arınma süresi uzun olduğu için insan tüketimi için süt elde edilen

hayvanlara uygulamayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50 mL, 100 mL ve 250 mL

Ürün Katalogu Sipariş Ver