»ZOLAMOX LA

ZOLAMOX LA

ZOLAMOX LA

Ürün Kodu :

Amoksisilin:

• Amoksisilin tüm penisilinlerde olan beta-laktam ve tiazolidin halkasını içerir.

• Bakterilerin hücre duvarı sentezini, peptidoglikan sentezini son aşamada engelleyerek bakterisidal etki gösterir.

Geniş spektrumlu olarak, özelikle gram pozitif bakteriler ve gram negatif bakterilere etki gösterir.

• Hızlı bir şekilde emilir, hemen hemen tüm dokulara dağılım gösterir ve böbrek, idrar, karaciğer ve safrada

yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

• Kas içi uygulamada emilimi iyi olup, türlere bağlı olarak uygulamadan sonra sığırlarda 2-3 saat sonra,

koyunlarda 1 saat sonra maksimum plazma seviyesine ulaşır. 48 saat arayla yapılan ikinci uygulamadan sonra

farmakokinetik parametreler stabil kalır.

Gebelik ve laktasyon döneminde uygulanılabilir.

• Toksisitesi düşüktür.

• Penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler tarafından uygulanırken aynı şekilde duyarlı

hayvanlarda uygulanılmamalıdır. Tek tırnaklı ve hamster, gerbil, tavşanlara kontrendikedir)

Amoksisilin 150mg/mL

Farmakolojik dozu: 15 mg/kg canlı ağırlık/gündür

Pratik dozu: 1 mL/10 kg canlı ağırlık/gündür.

• Sığır ve koyunlarda derin kas içi yolla uygulanır.

48 saat sonra enjeksiyon tekrarlanmalıdır.

• Bir enjeksiyon bölgesine sığırlarda 20 mL’den fazla, koyun 4 mL’den fazla uygulanmamalıdır.

KALINTI SÜRESİ

Sığır: Et: 92 gün, Süt: 9 gün* (18 sağım)

Koyun: Et: 45 gün, Süt: 6,5 gün* (13 sağım)

*Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere

uygulanması tavsiye edilmez.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50 mL, 100 mL ve 250 mL

Ürün Katalogu Sipariş Ver